Tillbaka till startsidan!
 

UTBILDNING/FORTBILDNING • AKTUELLA KURSERVÅRA METODERGrupperingar, kränkringar, utfrysningar mm förebygger man effektivast genom att aktivt arbeta för ett bra gruppklimat.

Gruppklimatet är grunden - gruppklimatet ger grunden för studieresultaten genom trivsel, respekt och trygghet.


UTBILDNING/FORTBILDNING

Allt börjar med gruppklimatet - oavsett om man arbetar förebyggande eller med en elevgrupp med problematik. Vi utbildar pedagoger, skolledning och personal inom skolhälsa i metoder för grupputveckling. Kortfattat så arbetar vi med grupputveckling utifrån den i särklass mest effektiva metoden: Lusten.

Under flera år har vi själva arbetat framgångsrikt med elevgrupper med problematik. Nu delar vi med oss av vår erfarenhet och erbjuder fortbildningar för verksamma pedagoger och annan personal inom skolan. Det innebär roliga och matnyttiga fortbildningar med övningar och metoder som på lustfyllda sätt främjar bra grupp- och studieklimat.

Kurserna ger metoder och övningar för arbete mot ett eller flera av följande teman:

• Grupperingar
• Bristande respekt
• Oönskade attityder och jargonger
• Elever med Aspergers syndrom
• Allmän "stökighet" i elevgrupper

Samsyn & Metodik

Förutom konkreta metoder för hur man kan arbeta med den berörda elevgruppen så ägnas tid åt att ge de berörda pedagogerna möjlighet att utveckla rutiner och formulera en samsyn på elevgruppens problematik, något som är av största vikt för att kunna förändra i gruppen.

 

Överlämning för fortsatt arbete

Vi erbjuder även skolledningen en gedigen överlämning efter avslutat arbete att ha som underlag för fortsatt arbete.

070-226 06 72, 073-987 27 06