Tillbaka till startsidan!
 TIDIGARE UPPDRAG I URVAL

 

A non smoking generation - Drogförebyggande arbete

Folkhälsoinstitutet - Teambuilding

Value of mind - Personalvård som en viktig ”inkomstkälla”

Tobaksfri allians - föräldrar och elever

Folkhälsocenter - Lita på din intuition           

Lärarförbundet – Den dramapedagogiska metoden – För lärarstuderande

Högalidsskolan – Lärarrollen kontra socialarbetarrollen – Lärarkollegium

Högalidsskolan – Antimobbningsprojekt – Årskurs 7-9

Patoz/Pharmacia – Öppna landskap – För avdelningar som arbetar i ett öppet kontorslandskap

Botkyrka Kommun – Livsviktigt! Etik och moralprojekt – Årskurs 7

Botkyrka kommun - Främlingsfientlighet/rädsla för det okända

Sjöängsskolan – Konflikthantering - Årskurs 7

Högalidsskolan – Antimobbingråd - högstadiet

Cirkus Piggelin - Psykisk och fysisk hälsa

Cirkonova - Fördjupning av begreppet rädsla

Gävle Högskola - Praktisk pedagogik och drama

Röda Korsets Ungdomsförbund - för respekt/mot främlingsfientlighet – handledning/regi

Patoz/Pharmacia – Best management behaviour – För flera avdelningar

Botkyrka Kommun – Demokrati! Hur kan man göra sin röst hörd? – Årskurs 1-9

Botkyrka Kommun – Kortstopp! Forumteaterprojekt – Årskurs 8

Eskilstuna museer – Dramatiserad visning Rademachersmedjorna

Eskilstuna museer – När mörkret faller

Botkyrka Kommun – Livsviktigt! Etik och moralprojekt – Årskurs 7

Scenverkstan - Vänorts och forumteaterprojekt – Årskurs 9

Jernberghska – Julrevy

Scenverkstan – Popcorn och pistoler. Forumteaterprojekt – Årskurs 9

Eskilstuna turistbyrå - Utbildning frontpersonal

Circonova – Handledning pedagoger - Landstinget

Albyskolan – Samarbete och tillit – Årskurs 6

Riksteatern – Kulturen betydelse socialtjänsten - Socialchefer

KostaBoda/Orrefors – Presentation ny Kollektion

Eskilstuna museer – Dramatiserade visningar Rademachersmedjorna

Sundbyholms slott – Dramatiserad visning

Gävle Högskola - Praktisk pedagogik och drama – Hälsopedagoger

Botkyrka kommun – Uppstartsmodell för Broängsskolan – Årskurs 7

Fryshuset/Söders Basket – Attityder och jargonger – Högstadiet

Håbo Kommun – Främlingsfientlighet – Gymnasiet

Södertörns Högskola – Dialog & Närvaro – Lärarstuderande

Blombackaskolan – Rörelser i rummet – Fortbildning lärare

Djurgymnasiet Liljholmen – Konflikthantering/grupprocess – Gymnasiet

EdelmanUfo – Reklamfilmsscenarion

Teater Martin Mutter – Forumteater som metod

Didaktus Liljeholmen - Konflikthantering/grupprocess - Gymnasiet

Didaktus Norrmalm - Kamratstödjarutbildning - Gymnasiet

Didaktus Norrmalm - Fortbildning lärare

Djurgymnasiet Liljeholmen - Stresshantering

Teater Martin Mutter - Rättvisemärkt - Metodutveckling

Djurgymnasiet Liljeholmen - Fortbildning konflikthantering - Lärare

Eskilstuna Kommun - Mångfaldsseminarium