Tillbaka till startsidan!
 VÅRA METODER

 

Lusten

Vi anväder oss till största del av lustfyllda övningar. Lusten är det effektivaste verktyget att använda sig av om man vill skapa förändringar av beteenden i en elevgrupp. Lusten motverkar försvarsmekanismer som lätt uppstår annars då man arbetar med mycket känsliga och personliga ämnen. Lusten ger ett gruppklimat som ger bra förutsättningar. "Vi har roligt på allvar" bruka vi säga.

 

Dramapedagogik

Vi är i grunden dramapedagoger. Således bygger vår metodik till stor del på dramapedagogiska metoder och andra kända metoder som används för arbete mot kränkningar, oönskade attityder, teambuilding mm. Essansen i arbetet är att skapa ett gruppklimat som ger förutsättningar att påbörja det förändringsarbete man önskar.

 

Långsiktighet och kontinuerligt arbete

Den bästa arbetet med grupputveckling sker genom långsiktig planering och kontinuerligt arbete. Därför fortbildar vi pedagoger numera, det ger det bästa resultatet - kompetensen ska finnas på skolan.

 

070-226 06 72, 073-987 27 06