Tillbaka till startsidan!
 


"Vi pratade om det här hela veckan"

"Vi skrattade mycket under dagen"

"Det här är viktiga områden man ofta tar tag i då det är för sent"

"Ni sa det alla tänkte"

"Jag visste inte att så tråkiga ämnen kunde vara så roliga"

"Sånt här får man för lite av (eller inget alls) på lärarhögskolan"

"Ni har en skön inställning till det ni gör och hur ni bemöter gruppen"

"Det kändes bra att få ha roligt tillsammans"

"Det behvös mer sånt här"

"Bra med konkreta övningar man kan använda sig av"


VÅRA KURSER

Alla våra kurser syftar till att vara lustfyllda och matnyttiga kurser. Vi arbetar för att alla kursdeltagare ska få med sig konkreta metoder att kunna använda sig av redan dagen därpå. Lusten som drivkraft och pedagogiskt verktyg är ett genomgående tema. Utan lust, ingen framgång.

 

Nedan finns våra aktuella kurser. Har ni andra behov/önskemål eller har frågor, vänligen kontakta oss.

 

Oönskade attityder/jargonger

Beteenden i en grupp som är direkt skadliga för gruppklimatet är direkt skadliga för studieresultat och enskilda elevers och lärares psykiska häsa. Konflikter, stress och dålig stämning är inget att rekommendera. Vi ger konkreta metoder och övningar att använda förebyggande eller i grupper där en förändring måste ske. Pris: 12.500kr/heldag

 

Värderingsövningar

"Ett väl beprövat sätt att hjälpa grupper till att aktivt förhålla sig till och ifrågasätta egna värderingar och beteendemönster" skriver Skolverket. Men hur använder man värderingsövningar för att förändra beteenden? En lustfylld och intressant halv-/heldag som ger er olika typer av värderingsövningar, när man bör använda dem, hur man bör använda dem och varför. Pris: 12.500 kr/heldag

Grupperingar

Grupperingar är inte dåligt. Grupperingar är bra och alla större grupper består alltid av subgrupper. När man talar om att det är mycket "grupperingar i klassen", och påstår att det är något negativt, är det i själva verket inte grupperingrna i sig som är problemet. Vi reder ut begreppen och ger konreta övningar för hur man handskas med problematik som till synes resulterat i grupperingar. Pris: 13.500 kr/heldag

Forumteater/forumspel/diskussionsteater

Detta är en gestaltande pedagogisk metod som syftar till att åskådliggöra beteenden man vill belysa för att kunna inleda ett förändringsarbete. Metoden är omfattande. Pris: Beror på omfattning som i sin tur beror på deltagarnas tidigare erfarenhet

Mentorstiden - tid för gruppen/gruppklimat

Använder ni mentorstiden till att informera vad som kommer att hända i veckan? Varför inte ge den tiden en större innebörd än så? Vi föreslår att ni gör mentorstiden till en tid för gruppen. Mentorstiden är en ypperlig tid att använda som ett kontinuerligt verktyg för att skapa bra gruppklimat. Både förebyggande och för att hantera problematik. Det konkurrerar inte heller med övrig undervisning i veckorna. Pris: 9.000 kr/halvdag, 13.500 kr/heldag (heldagen innebär fördjupning)

Priserna är exkl.moms

070-226 06 72, 073-987 27 06